Shanghai

 

Hotel

Park Hyatt Shanghai

Sofitel Hyland

Pudong Shangri-La

 

Restaurang

T8 Restaurant & Bar

Mr & Mrs Bund

Three on the Bund